Monthly Archives: January 2020

Precarietat i im/mobilitat al Primer Congrés Català d’Antropologia

ACTE INAUGURAL: Hegemonies, precarietats i dependències: els contextos de producció del coneixement antropològic

La taula de debat inaugural té com a objectiu plantejar una discussió sobre el marc actual de la recerca antropològica situant-la en el seu context social, polític, econòmic i afectiu d’emergència. Es tracta de visibilitzar i reflexionar sobre un conjunt de pràctiques que no conformen simplement el context exterior de la producció del coneixement, sinó que són una part indestriable d’aquest procés. Això implica pensar com, d’una banda, les condicions laborals, els requeriments de les convocatòries de finançament, l’oferta de places i llocs de treball, els criteris d’acreditació i avaluació de la producció científica i, de l’altra, l’increment de la burocratització, però també les trajectòries individuals, familiars i afectives, o la mobilitat acadèmica i personal, entre d’altres, són condicionants que determinen l’orientació i el desenvolupament de la investigació. Com es relacionen aquestes condicions de producció del coneixement antropològic amb les nostres pròpies recerques? Com les afecten? Com es construeixen i són travessades per determinants de gènere, de classe o d’origen ètnic, entre d’altres? A partir de la intervenció de tres persones amb trajectòries diferents dins d’aquest context, pretenem obrir un espai de debat i de reflexió conjunta sobre les circumstàncies que ens afecten col·lectivament com a comunitat professional i científica.

Participants
Diana Mata-Codesal Doctora per la Sussex University. Antiga investigadora postdoctoral a les universitats de Deusto, UNAM i Pompeu Fabra. Forma part de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) i del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI).
Giacomo Loperfido Doctor per l’EHESS i la Università degli Studi di Bergamo. Ha tingut una Post-Doctoral Research Fellow a la University of Fort Hare i una beca postdoctoral a la University of the Western Cape (Sud-àfrica). Ha estat investigador contractat pel projecte Grassroots Economics (GRECO) de l’European Research Council.
Jordi Gascón: Doctor per la UB. Ha treballat des del 1995 en l’àmbit de la cooperació internacional, on ha estat coordinador de l’àrea de projectes de la Xarxa de Consum Solidari i de l’àrea d’anàlisi del Foro de Turismo Responsable. Actualment és professor lector a la Universitat de Barcelona i forma part de l’Observatori de l’Alimentació (ODELA).
Modera: Camila del Mármol (UB)